Záručné listy
od výrobcov

Pylontech batérie – záručné podmienky (anglicky)

Střiedač EU osvedčenie o zhode (anglicky)

Střiedač SofarSolar záručné podmienky (anglicky)